Obsah


Upozornění pro uživatele
Úvod
Seznam základních symbolů
1. L- a Z-transformace
  1.1. Základní vlastnosti
  1.2. Určování originálů z obrazů
  1.3. Postup řešení diferenciálních a diferenčních rovnic
  1.4. Příklady řešení lineárních diferencionálních a diferenčních rovnic
2. Matematiské modely lineárních stacionárních dynamických systémů
  2.1. Způsoby popisu
  2.2. Stabilita
  2.3. Linearizace
3. Základní rozdělení dynamických členů
  3.1. Spojité dynamické členy
  3.2. Diskrétní dynamické členy
4. Příklady systémů z technické praxe
  4.1. Ideální proporcionální člen
  4.2. Proporcionální člen se setrvačností 1. řádu
  4.3. Proporcionální člen se sertvačností 2. řádu
  4.4. Ideální integrační člen
  4.5. Integrační člen se setrvačností 1. řádu
  4.6. Ideální derivační člen
  4.7. Derivační člen se setrvačností 1. řádu
  4.8. Člen dopravního zpoždění
  4.9. Proporcionální člen se setrvačností 1. řádu a s dopravním zpožděním
Seznam literatury
Příloha
  Výtah ze slovníku L- a Z-transformace