Proporcionální člen se setrvačností 1. řádu a s dopravním zpožděním

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 75

Vz. 76

Obr. 32 Přechodová charakteristika proporcionálmího členu se setrvačností 1. řádu a s dopravním zpožděním

Příklady provedení