Ideální integrační člen

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 65

Vz. 66


Obr. 18 Přechodová charaktaristika ideálního integračního členu

Příklady provedení