Příklad 1   (Nehomogenní lineární diferenciální rovnice 2. řádu )

Příklad 2   (Nehomogenní lineární diferenciální rovnice 2. řádu - metoda reziduí)

Příklad 3   (Lineární diferenční rovnice 2. řádu)

Příklad 4   (Předchozí příklad pomocí metody reziduí)