Používaná transformace

Podmínky,za kterých je časová funkce originálem (předmětem)

Souhrn základních vlastností