Stabilita

Stabilita je jedním ze základních požadavků, které klademe na lineární dynamický systém. Systém je stabilní, právě tehdy když omezený vstupní signál u vyvolá omezený výstupní signál y [Švarc, I. a Šrutka, M. 1984].

Nutná a postačující podmínka stability

Oblast stability v komplexní rovině

Kritérium stability