Upozornění pro uživatele

   Pro zvýšení názornosti jsou poznatky z teorie automatického řízení zpracovány novým způsobem. Spojité a diskrétní systémy, pro svojí souvislost, jsou porovnávány vedle sebe. V projektu se vyskytují i některé další obsáhlejší stránky, jako např. příklady provedení, tabulky základního rozdělení dynamických členů a výtahu ze slovníku L- a Z-transformace. Proto jsou tyto některé obsáhlejší stránky projektu otevírány do nových oken. Toto řešení usnadní manipulaci s projektem uživatelům, dosud používající 15"  monitory a menší, kteří nemusí tímto v jednotlivých rámech  rozsáhlé stránky rolovat. Je nutno však upozornit, že oken může být otevřeno větší množství a tím může dojít ke snížení přehledu uživatele. Proto je vhodné nepotřebná okna včas uzavírat.

Náměty a připomínky :  Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.