Proporcionální člen se setrvačností 2. řádu

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 63

Vz. 64

 

Podle koeficientu poměrného tlumení x 0 dělíme proporcionální členy se setrvačností 2. řádu.

x 0 > 1 aperiodický

x 0 = 1 mezní aperiodický

0 x 0 < 1 kmitavý

Obr. 15 Přechodová charakteristika proporcionálního členu se setrvačností 2. řádu

 

Příklady provedení