DISKRÉTNÍ DYNAMICKÉ ČLENY

PROPORCIONÁLNÍ

SUMAČNÍ

DIFERENČNÍ

Statická ch.

 

 

Obrazový přenos

Přechodová ch.