Výtah ze slovníku L- a Z-transformace

Originál

L-transformace

Z-transformace

x(t), x(kT)

Obraz X(s)

Obraz X(z)

d (t)

1

1

h (t)

t

sinw t

cosw t