Derivační člen se setrvačností 1. řádu

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 71

Vz. 72

Obr. 25 Přechodová charakteristika derivačního členu se setrvačností 1. řádu

Příklady provedení