SPOJITÉ DYNAMICKÉ ČLENY

PROPORCIONÁLNÍ

INTEGRAČNÍ

(astatické)

DERIVAČNÍ

Statická ch.

Obrazový přenos

 

 

Přechodová ch.

Kmitočtová ch.