Popis v časové oblasti - diferenciální a diferenční rovnice

Popis v oblasti komplexní proměnné

Popis v kmitočtové oblasti

Popis v časové oblasti - přechodová funkce

Popis v časové oblasti - impulsní funkce

Vztah mezi impulsní a přechodovou funkcí

Stavový popis