Ideální proporcionální člen

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 59

Vz. 60

 

Obr. 5 Přechodová charakteristika ideálního proporcionálního členu

Příklady provedení