Seznam literatury

Alexík, M., Juríček, J. 1988. Základy automatického riadenia. 1. vyd Bratislava : Alfa  Bratislava, 1988. 110 s.

Campbell, D. P. 1962. Dynamika procesów. 1. vyd. Warszawa : Panstwowe               Wydawnictwo Naukowe, 1962. 406 s.

Farana, R. , Landryová, L., Lokosová, J., Smutný, L., Víteček, A., Vítečková, M. a      Wágnerová, R. 1996. Programová podpora simulace dynamických systémů Sbírka řešených příkladů. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ VŠB-TU, 1996. 114 s. ISBN 80-02-01129-5

Hraško, P. a Puzjak, I. 1983. Elektrotechnika. 1. vyd. Bratislava : ALFA/SNTL Bratislava, 1983. 314 s.

Kosek, J. 1998. HTML Tvorba dokonalých WWW stránek Podrobný průvodce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0

Kříž, R. a Vávra, P. 1993. Strojírenská příručka, 2. Svazek. 1. vyd. Praha : SCIENTIA, 1993. 224 s. ISBN 80-85827-00-X.

Lacka, R. Modelování technologických procesů pomocí simulačního programu SIPRO. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 81 s. Diplomová práce.

Mikleš, J. a Hutla, V. 1986. Teória automatického riadenia. 1. vyd. Bratislava : ALFA/SNTL Bratislava, 1986. 480 s.

Noskievič, P. 1996. Simulace systémů. 1. vyd. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, 1996. 208 s. ISBN 80-7078-112-2.

Sztabla, R. Hypertextové učební texty v prostředí sítě INTRANET. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 41 s. Diplomová práce.

Švarc, I. 1992. Teorie automatického řízení I. 2. vyd. Brno : FS VUT Brno, 1992. 210 s. ISBN 80-214-0516-3.

Švarc, I. a Šrutka, M. 1984. Základy technické kybernetiky. 1. vyd. Brno : FS VUT Brno, 1984, 251 s.

Víteček, A. 1988. Matematické metody automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1988, 156 s.

VÍTEČEK, A. a WAWRZICZKOVÁ, M. 1986. Systémová teorie řízení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1986, 135 s.

Vítečková, M. 1995. L- a Z-transformace. 1. vyd. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, 1995. 86 s. ISBN 80-02-01050-7