Proporcionální člen se setrvačností 1.  řádu

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 61

Vz. 62

Obr. 10 Přechodová charakteristika proporcionálního členu se setrvačností 1. řádu

Příklady provedení