Ideální derivační člen

Diferenciální rovnice

Obrazový přenos

Vz. 69

Vz. 70

Obr. 24 Přechodová charakteristika ideálního derivačního členu

Ideální derivační člen je fyzikálně nerealizovatelný