1. Úvod

 2. Obsah
  Úvod

 3. Hardware a software


 4. Architektura databází

 5.  Jednovrstvé systémy
   Dvouvrstvá architektura
   Třívrstvá architektura
   n-vrstvá architektura

 6. Databáze

 7.  Návrh
   Spuštění SQL Serveru
   Vytvoření databáze
   Vytvoření tabulek
   Omezení
   Relace
   Spouště
   Vkládání záznamů
   Pohledy
   Procedury
   Zabezpečení

 8. Závěr


 9. Testy znalostí


 10. Literatura