4.8. Pohledy (View)

Pohledy slouží pro lepší orientaci v záznamech. Pomocí pohledů můžeme například získávat informace z vybraných tabulek a sloupců. Vytvoříme si tedy pohled, kterým budeme zjišťovat např. jaký druh auta měl jakou poruchu.

Obr_28.jpg(67 kb)

Obrázek 28 - Tvorba pohledu (View)

Dialogové okno pro tvorbu pohledu dále obsahuje tři části: zobrazení všech vybraných položek z tabulek, vytvořený databázový dotaz převedený do jazyka T-SQL a náhled vytvořeného pohledu. Všechny tyto tři části je možno skrýt kliknutím na ikony v panelu nástrojů.


<Předcházející stránka    Další stránka>