3.Architektura databází

   Při vytváření databází je potřeba zvolit, jaký typ architektury je pro dané účely nejvhodnější s přihlédnutím k technologickým a finančním možnostem.

3.1. Jednovrstvé (centrální) systémy

   Jedná se o starý model s použitím centrálního počítače. Jednotliví uživatelé měli na svém stole pouze terminál, na který se dopravovaly informace o rozložení obrazovky obsahující zobrazovaná data. Tento model je už dnes na ústupu, ale stále se s ním můžeme obzvláště u některých velkých firem setkat.

3.2. Dvouvrstvá architektura (klient/server)

   Zde hovoříme o dvou podtypech těchto architektur:
  1. Architektura s výkonem soustředěným u klienta - veškeré aplikační a uživatelské služby se zpracovávají u klienta (tlustý klient). Velkou slabinou této architektury byly potřebné přenosové kapacity , kdy mezi klientem a serverem musí probíhat velký počet datových přenosů.

     Architektura s výkonem soustředěným u klienta

    Obrázek 1 - Architektura s výkonem soustředěným u klienta

  2. Architektura s výkonem soustředěným na serveru - ke klientu se přesouvají pouze uživatelské služby a dostává pouze požadované informace (tenký klient). Aplikační a datové služby probíhají na serveru.
  3. Architektura s výkonem soustředěným na serveru

    Obrázek 2 - Architektura s výkonem soustředěným na serveru

3.3. Třívrstvá architektura

   U třívrstvé architektury lze shledat určitou podobnost s již uvedeným modelem architektury soustředěné na serveru. Klient pracuje pouze s uživatelským rozhraním, avšak datové a aplikační služby jsou od sebe odděleny do samostatných logických modelů, které mohou být umístěny buď na stejném serveru, nebo na dvou různých serverech. Třívrstvý model nám umožňuje získat vyšší úroveň stability, jelikož provozní zátěž může běžet na dvou serverech.
Třívrstvá architektura

Obrázek 3 - Třívrstvá architektura

n-vrstvé architektury

   Podstata tohoto modelu je stejná jako u třívrstvé architektury. Komponenty lze zde rozdělit do co nejmenších logických modulů a následně je pak rozmístit na několik serverů.