Obsah

 1. Úvod

 2. Hardware a software

 3. Architektura databází


 4.   3.1. Jednovrstvé (centrální) systémy
    3.2. Dvouvrstvá architektura (klient/server)
    3.3. Třívrstvá architektura

 5. Vytvoření ukázkové databáze


 6.   4.1. Návrh databáze
    4.2. Spuštění Microsoft SQL Serveru
    4.3. Vytvoření databáze pomocí Enterprise Manageru
    4.4. Vytvoření tabulek
    4.5. Omezení
        4.5.1. Omezení typu Default
        4.5.2. Omezení typu Check
        4.5.3. Relace
    4.6. Spouště
    4.7. Vkládání záznamů
    4.8. Pohledy (View)
    4.9. Procedury
    4.10. Zabezpečení

 7. Závěr

 8. Testy znalostí

 9. Literatura