5. Závěr

Jak již bylo v úvodu řečeno, data a databázové systémy stále nabývají většího významu pro efektivní fungování firem. Ukázali jsme si, jak založit databázi s využitím Microsoft SQL Server 2000. Jednoduchý praktický příklad, s jakým se již dnes setkáváme denně, nám pomohl krok za krokem vysvětlit, jak databázi nejen vytvořit, ale i jak s ní pracovat.

Microsoft SQL Server 2000 lze považovat za software, který mnoha společnostem pomůže vyřešit jednoduše a s nepoměrně nižšími náklady problémy s daty. Společnost Microsoft vytvořila univerzální produkt, který i když není tvořen vždy přesně na míru pro konkrétního uživatele, poskytuje dostatečně kvalitní zpracování dat. Má širokou škálu použitelnosti, není specializován pouze na určitou oblast působení firem a zvolením vhodné Edice lze maximálně přizpůsobit využití Microsoft SQL Serveru aktuálnímu stavu informačních technologií. Uživatelsky velmi příjemné grafické rozhraní Enterprise Manager umožňuje řídit celý SQL Server i databázové aplikace bez znalosti jazyka T-SQL. Tvorba databázových aplikací tedy nevyžaduje žádné zvláštní programovací dovednosti uživatele.