4.1. Návrh databáze  V prvé řadě je nezbytné určit strukturu informací, které bude databáze obsahovat. Je mnoho způsobů, jak vytvořit funkční model databáze. Jednou z možností je vytvořit E-R diagram.

E-R diagram

Obrázek 4 - E-R diagram


  V souvislosti s E-R diagramem se vyskytují pojmy entita, atribut a vztah. Entitami jsou v našem případě Zákazníci, Auta a Opravy. V E-R diagramu se vyznačují jako obdélníky s popiskem. Mezi jednotlivými entitami jsou definovány vztahy. Zde nám vztahy říkají, že zákazník může mít více aut a auta mohou mít více oprav. Atributy jsou vlastnosti entity a v diagramu nemusejí být vyznačeny. Jednotlivé atributy jsou patrny z následujícího schématu databáze. Jsou jimi položky např. zakID, zakFirma, zakPrijmeni atd.

Obr_05.JPG(19 kb)

Obrázek 5 - Schéma databáze


Pro odkazování z jednotlivých tabulek budeme využívat identifikační čísla ID.

<Předcházející stránka    Další stránka>