Seznam literatury

FARANA, R. Tvorba relačních databázových systémů. Ostrava: Katedra ATŘ VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 1999. 100 s. ISBN 80-7078-706-6.

GAVLAS, P. Aplikace pro interaktivní výuku jazyka Visual Basic. < http://www.fs.vsb.cz/
books/visualbasic/index.htm >, 2001.

HATFIELD, B. Visual Basic Script – Tvorba dokonalých WWW stránek. Praha: GRADA Publishing, 1997. 400 s. ISBN 80-7169-486-X

KOVÁŘ, L. Učebnice HTML v 1.2.Vogel Publishing, s.r.o., Praha, Počítač pro každého – příloha CD ROM, 2001, č.4, ISSN 1212-0723

MAGERA, I. Databáze v programu Access. Praha: Computer Press, 2000. 84 s. ISBN 80-7226-417-6.

MASLAKOWSKI, M. Naučte se mySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001.
478 s. ISBN 808-7226-448-6.

MILDA, M. HTML pro začátečníky. České Budějovice: KOPP, 2001. 112 s. ISBN 80-7232-052-1.

PÍSEK, S. Access 2000. Praha : GRADA Publishing, 1999. 116 s. ISBN 80-7169-880-6.

ŠIMŮNEK, M. SQL kompletní kapesní průvodce. Praha: GRADA Publishing, 1999. 247 s. ISBN 80-7169-692-7.

VIEIRA, R. SQL Server 2000 Programujeme profesionálně. Praha: Computer Press, 2001. 1170 s. ISBN 808-7226-506-7.

SCHURMAN, ERIC M., WILLIAM J. PARDI. Dynamické HTML v akci. Praha: Computer Press 2000, 420 s. ISBN 80-7226-401-X

< http://www.microsoft.com/cze/servers/sql/evaluation/ > 22.6.2002

< http://www.microsoft.com/cze/servers/sql/techinfo/ > 12.11.2002

< http://www.interval.cz/clanek.asp?id=1087 > 16.6.2002