1. Úvod


   V posledních letech je stále více kladen důraz na získávání dat a jejich efektivní zpracování. Společnost Microsoft uvedla na trh software Microsoft SQL Server 2000, který je vhodným nástrojem pro práci s daty. Microsoft SQL Server 2000 (dále jen SQL Server) je databázový a analytický systém určený pro elektronické obchodování a zpracování dat. Patří mezi jedny z nejvýkonnějších relačních databázových systémů, které dnes velmi často tvoří základní databázovou vrstvu podnikových informačních systémů.
SQL Server je dodáván na trh v několika různých edicích, které se vždy svým obsahem snaží maximálně vystihnout potřeby klienta:


   Mezi základní rozdíly mezi těmito edicemi patří např.:

   Jak už vyplývá z názvu, SQL Server využívá pro správu databází a databázových souborů jazyka SQL. Pro práci s SQL Serverem není však nutná detailní znalost jazyka SQL, jelikož je zde k dispozici množství uživatelsky přijatelnějších grafických nástrojů, které práci s tímto serverem velice usnadňují. Za zmínku stojí např. správce služeb Service Manager pro spouštění různých služeb, které s SQL Serverem souvisí. Nebo neméně důležitý Enterprise Manager určený pro vytváření databází a tabulek aj. Tyto nástroje budou detailněji popsány v další části.
   Při práci s daty je potřeba tato data často přesouvat. K tomuto účelu slouží dva nástroje: BCP (bulk copy program), pro přesunování dat mezi databázovými tabulkami SQL Serveru a služby pro transformaci dat - DTS (Data Transformation Services), které umožňují až jedenáct možných připojení pro import a export dat.
   K SQL Serveru je také možno přistupovat např. prostřednictvím internetu, a to pomocí adres URL a protokolu HTTP. Vlastní přístup je pak prováděn pomocí virtuálních adresářů na webovém serveru.