4. Vytvoření ukázkové databáze

V této části se budeme postupně zabývat vytvořením jednoduché databáze pro potřeby malého autoservisu. Krok po kroku budeme postupovat od návrhu E-R diagramu až po vytvoření funkčního databázového systému pro evidenci zákazníků, aut a oprav. Smyslem je dokumentovat možnosti SQL serveru a postupy práce při vytváření databáze.

4.1. Návrh databáze

4.2. Spuštění Microsoft SQL Serveru

4.3. Vytvoření databáze

4.3. Vytvoření tabulek

4.5. Omezení
      4.5.1. Omezení typu Default
      4.5.2. Omezení typu Check
      4.5.3. Relace

4.6. Spouště

4.7. Vkládání záznamů

4.8. Pohledy (View)

4.9. Procedury

4.10. Zabezpečení