Vysvětlivky

Úvod

1. Základní pohyby těles
1.1Přímočarý zrychlený pohyb
1.2Rovnoměrně zrychlený pohyb bodu po kružnici
1.3Vrh svislý
1.4Vrh šikmý
1.5Kyvadlo
1.6Pohyb vázaného bodu - pohyb po nakloněné rovině
1.7Pohyb vázaného bodu - pohyb po nakloněné rovině s přechodem na vodorovnou plochu
1.8Pohyb tělesa v pružném prostředí
1.9Pohyb dvojice vázaných těles
1.10Literatura k simulaci základních pohybů těles

2. Regulované soustavy
2.1Proces hromadění materiálu na skládce
2.2Nádrž s odčerpáváním kapaliny
2.3Nádrž s volným odtokem kapalin
2.4Rekuperátor pro ohřev vzduchu
2.5Stejnosměrný motor s konstantním buzením
2.6Literatura k regulovaným soustavám

3. Regulační obvody
3.1 Regulace nádrže s odčerpáváním
3.2 Regulace nadrže s volným odtokem
3.3 Regulace pohybu manipulátoru
3.4 Regulace pohybu manipulátoru
3.5 Regulace množství sypké hmoty v zásobníku.
3.6Literatura k regulačním obvodům

4. Ekologické systémy
4.1Ledovcové jezero
4.2Růst bakteriální populace
4.2.1 Exponenciální růst bakteriální populace
4.2.2 Logistický růst
4.2.3 Růst podle Hutchinsovy rovnice
4.3Růst v prostředí s omezenými zdroji
4.4Osidlování ostrova
4.5Systém příjmu potravy
4.6Systém kořist - dravec
4.7Přenos energie v jezerním ekosystému
4.8Literatura k ekologickým systémům


Domovská stránka vedoucího diplomové práce