Vysvětlivky a poznámky k diplomové práci

Hypertextové učební texty v prostředí sítě intranet.Táto stránka je rozdělena na dvě tématické části. V první části jsou vysvětleny základní pokyny a principy tohoto projektu a v druhé je popsán problém spouštění souborů, řešených příkladů ze SIPRA (*.sip), přímo z HTML stránky sbírka řešených příkladů ze SIPRA (pokud se chcete dostat na tuto stránku klepněte na modrý text v nadpisu).


První část - obecné informace

Projekt je rozdělen na tři okna, v levém je obsah kapitol, v okně vedle se vybraná kapitola zobrazí. Ve spodním okně jsou trvale zobrazeny všeobecné informace, a také odkaz na nahrání programu SIPRO.

Odkazy jsou dvojího druhu, první slouží k výběru vlastních kapitol a jejich obsahů - jsou klasicky modré a podtržené. Druhý typ odkazů je realizován na odskoky mezi jednotlivými kapitolami (v pravém okně) - tento typ odskoku je červený a psaný kurzivou. Toto barevné a typové odlišení se zvolilo pro větší přehlednost, protože veškeré odkazy na obrázky a soubory programu SIPRO jsou modré a podtržené.Spouštění souborů s příponou *.sip

Požadavkem byla možnost spouštění zdrojových souborů programu SIPRO (*.sip), přímo z HTML stránek (což znamená, že po klepnutí na soubor s příponou sip, se má spustit program Sipro s tímto souborem).

Aby bylo možné tento problém realizovat, je třeba příponu *.sip zaregistrovat. U Internet Exploreru se musí tato přípona registrovat přímo v průzkumnikovi, protože tento klient přebírá zaregistrované přípony ze systému Windows95, čili z registrace průzkumníka. V případě Netscapu se registrace provádí přímo v aplikaci prohlížeče.


Internet Explorer 3.01.

1) Ve Windows95 spustíme Průzkumníka. V menu zobrazit zvolíme položku možnosti.

Registrace přípony *.sipUkáže se nám toto okno. Zvolíme lištu Typy souborů (blikající ovál), kde máme seznam všech přípon a příslušných aplikací, které se při aktivaci této přípony spustí viz.další obrázek.

2)

Registrace přípony *.sipV tomto okně zvolíme tlačítko nový typ čímž se dostaneme do editačního okna, ve kterém se už zadávají konkrétní údaje o souboru (další obrázek).

3)

Registrace přípony *.sipZde vyplníme potřebné údaje a to : popis o jakou příponu se jedná (soubory programu SIPRO), vlastní příponu *.sip, políčko MIME zůstane prázdné, důležita položka je akce, jak vidíme na obrázku je tam uvedeno open (otevření), abychom toho dosáhli, a zadali aplikaci která se ma otevřít, je nutne stlačit tlačítko nový, pokud tak učiníme otevře se nám toto menší okno.
V tomto okně zadáme výše uvedené open a do políčka aplikace uvedeme cestu k programu SIPRO.
Netscape Navigator Gold 3.01

Registrace je velmi podobná, jako v předchozím případě, s tím rozdílem že se provádí přímo v prohlížeči.

1) Z menu Options vybereme položku General Preferences..., poté se nám zobrazí následující menu (viz obrázek).

Registrace přípony *.sip Zde klepnem na lištu Helpers.


2)
Registrace přípony *.sipV tomto menu vybereme tlačítko Create New Type, tímto se nám zobrazí další okno, viz. další obrázek.


3)
Registrace přípony *.sipZde vyplníme údaje, tykající se registrované přípony (v tomto případě aplikace SIPRO), popis je libovolný.


4)
Registrace přípony *.sipV tomto okně přichází na řadu vlastní registrace přípony, tak ji zde uvedeme i s příslušnou aplikaci, ktera se má spustit (vše důležité pro vyplnění je červeně zakroužkovano).

Veškeré informace, které se nacházejí na této stránce se týkají lokálního nastavení na lokálním počítači.Zpět na začátek stránkyZpět na začátek této stránky

Zpět na začátek stránkyZpět na hlavní stránku tohoto projektu