Download

V této sekci je možno stáhnout jednotlivé kapitoly ve formátu pdf.

1. kapitola: Číslicová regulace PDF dokument
2. kapitola: Matematické modely PDF dokument
3. kapitola: Diskrétní regulační obvod a základní přenosy PDF dokument
4. kapitola: Konvenční typy diskrétních regulátorů PDF dokument
5. kapitola: Filtrace u diskrétních regulačních obvodů PDF dokument
6. kapitola: Stabilita diskrétních regulačních obvodů PDF dokument
7. kapitola: Kvalita regulačního pochodu diskrétních regulačních obvodů PDF dokument
8. kapitola: Syntéza jednorozměrových diskrétních regulačních obvodů PDF dokument

V této sekci je možno stáhnout simulace vytvořené v prostředí MATLAB-Simulink 6.5.1.

Příklad 7.1: Kvalita regulačního pochodu Simulace
Příklad 7.2: Kvalita regulačního pochodu Simulace
Příklad 7.3: Kvalita regulačního pochodu Simulace
Příklad 8.1: Malá vzorkovací perioda Simulace
Příklad 8.2: Střední vzorkovací perioda Simulace
Příklad 8.3: Metoda požadovaného modelu Simulace
Příklad 8.4: Metoda požadovaného modelu Simulace
Příklad 8.5: Metoda optimálního modulu Simulace
Příklad 8.6: Metoda optimálního modulu Simulace
Příklad 8.7: Regulátor na konečný počet kroků Simulace
Příklad 8.8: Dahlinův regulátor Simulace