OBSAH
Návod k obsluze
Seznam základního značení
1. Úvod do optimalizace