Návod k obsluze

Nápověda k těchto stránkám:

  • Učební text je optimalizován pro Internet Explorer a pro rozlišení obrazovky 1024x768.

  • Ovládání učebního textu je uspořádáno do stromové struktury. Kliknutím na kapitolu dojde k rozvinutí příslušných podkapitol. Po opětovném kliknutí na kapitolu dojde ke sbalení příslušných podkapitol. Je možné rozvinout všechny položky obsahu, a to kliknutím na položku umístěnou na konci obsahu.

  • Kliknutím na odkaz v textu budete přesunuti na jinou část dokumentu. Zpět na původní místo se dostanete kliknutím na tlačítko Zpět v panelu nástrojů prohlížeče, případně stisknuím kláves pravý Alt + šipka vlevo.

  • Celý učební text se možné si stáhnout v sekci Download souborů.

Nápověda k souborům v aplikaci Microsoft Excel:

  • Pro spuštění je nutné mít nainstalován program Microsoft Excel.

  • Soubor můžete otevřít přímo z internetu v prohlížeči, nebo si jej uložit na disk a otevřít přímo v Excelu.

  • Po spuštění souboru je potřeba povolit makra, jinak nebude zajištěna správná funkčnost.

  • Buňky pro zadávání vstupních hodnot jsou podbarveny modře a jsou opatřeny nápovědou v komentáři k buňce. Komentář se zobrazí po najetí na buňku kurzorem myši (buňka s červeným trojújelníkem v pravém horním rohu).

  • Po zadání všech vstupních údajů se může stusknout tlačítko Výpočet.

  • Pokud byly zadány správné údaje, tak dojde k automatickému přepočtení tabulky.