OBSAH
Návod k obsluze
Seznam základního značení
1. Úvod do optimalizace
2. Optimalizace funkce jedné proměnné
3. Optimalizace funkce více proměnných
Seznam použité literatury
Download souborů

Rozvinout všechny položky obsahu