Seznam základního značení

0

...

nulový vektor

a

...

reálná konstanta

ak

...

levé krajní body intervalu Ik

b

...

vektor omezujících konstant

bk

...

pravé krajní body intervalu Ik

ej

...

jednotkový vektor s jedničkou na j-té pozici

E

...

efektivnost

f

...

účelová funkce, obecná funkce

f

...

vektor účelových funkcí

Fk

...

číslo Fibonacciovy posloupnosti

g

...

vektor omezujících funkcí

h

...

malé reálné číslo

I

...

jednotkový vektor

Ik

...

k-tý interval neurčitosti

J

...

Jacobiova matice

L

...

Lagrangeova funkce

m

...

rozměr vektorů omezujících funkcí

M

...

počet experimentů

n

...

rozměr vektorů x

N

...

počet kroků

O

...

okolí

p

...

vektor Lagrangeových koeficientů

Q

...

kvadratická forma

Rn

...

n-rozměrný Euklidovský prostor

s

...

jednotkový směrový vektor

s

...

stupeň volnosti

T

...

symbol transpozice

x

...

n-rozměrný vektor (bod)

X

...

množina přípustných řešení

     

α

...

reálné číslo

γ

...

malé reálné číslo γ << ε

ε

...

přesnost určení x*

δ

...

přesnost určení f*

Δ

...

přírůstek

...

operátor nabla

     

*

...

optimální nebo jinak vyznačená hodnota (horní index)