Obsah

Úvod

1. Základní principy tabulkového procesoru

1.1. Tabulkový procesor

1.2. MS Excel

1.3. Buňka a její adresa

1.4. Příklad použití tabulkového procesoru

2. Popis prostředí tabulkového procesoru MS Excel

2.1. Pracovní plocha

2.2. Řádek vzorců

2.3. Stavový řádek

2.4. Panely nástrojů

2.4.1. Tvorba vlastního panelu nástrojů

2.5. Záložky listů

3. Vzorec a jeho struktura

3.1. Poznámka k lokalizaci MS Excel

3.2. Adresy buněk - odkazy

3.3. Názvy buněk

3.3.1. Definice názvu

3.3.2. Automatické vytvoření názvu

3.3.3. Použití názvu ve vzorci

3.3.4. Použití názvu k rychlému přesunu v tabulce

3.4. Operátory

3.5. Funkce

3.6. Maticové vzorce

3.6.1. Co to je maticový vzorec a maticová konstanta

3.6.2. Zápis maticového vzorce a jeho editace

3.6.3. Maticová konstanta jako návratová hodnota funkce

3.7. Jak psát vzorec

3.8. Poznámky v buňkách

4. Zadávání a editace dat

4.1. Zadávání údajů do tabulky

4.1.1. Zadání čísla

4.1.2. Zadání textu

4.1.3. Zadání kalendářního data, času

4.1.4. Zadání logické hodnoty

4.1.5. Zadání vzorce

4.1.6. Rychlé vložení posloupnosti

4.2. Výběr buněk

4.2.1. Výběr pomocí myši

4.2.2. Výběr sloupců, řádků a celé tabulky

4.2.3. Výběr pomocí klávesnice

4.2.4. Výběr pomocí menu a rozšířený výběr

4.3. Přesun

4.4. Kopírování

4.5. Rušení obsahu buněk

4.6. Odstranění buňky, řádku, sloupce

4.7. Vložení buňky, řádku, sloupce

4.8. Vyhledávání a nahrazování údajů v tabulce

5. Formátování tabulky

5.1. Formát buňky

5.1.1. Čísla (Number)

5.1.2. Zarovnání (Alignment)

5.1.3. Písmo (Font)

5.1.4. Okraje (Border)

5.1.5. Vzorky (Patterns)

5.1.6. Zámek (Protection)

5.2. Formát řádku a sloupce

5.2.1. Formát řádku

5.2.2. Formát sloupce

5.3. Formát listu

5.4. Automatický formát

5.5. Styly

5.6. Přehled (Outline)

6. Grafy

6.1. Tvorba grafu

6.1.1. Možnosti grafické prezentace dat

6.1.2. Tvorba grafu pomocí Průvodce (Chart Wizard)

6.2. Editace grafu

6.2.1. Základní principy editace

6.2.2. Změna typu grafu

6.2.3. Poloha grafu v tabulce, velikost grafu

6.2.4. Změna dat zobrazených v grafu - editace sady dat

6.2.5. Text nadpisu grafu a popis os

6.2.6. Vložení textu, schématu do grafu

6.2.7. Formátování plochy grafu a oblasti grafu

6.2.8. Formátování značek grafu, sloupců a čar

6.2.9. Legenda grafu

6.2.10. Osy

6.2.11. 3D graf

7. Tisk

7.1. Nastavení tiskárny

7.2. Nastavení parametrů stránky, záhlaví a zápatí

7.3. Nastavení konců stránek

7.4. Ukázka před tiskem, tisk

7.5. Nastavení tiskového záhlaví

8. Zobrazení tabulky

8.1. Rozdělení na podokna

8.2. Zmrazení záhlaví

8.3. Modifikace zobrazení

8.4. Zvětšení/zmenšení pohledu na tabulku

8.5. Pohledy na tabulku

8.5.1. Vložení a zrušení pohledu

8.5.2. Vyvolání pohledu

9. Databáze

9.1. Databáze v MS Excel

9.2. Základní pojmy

9.3. Zakládání databáze

9.4. Filtry

9.4.1. Kritéria

9.4.2. Automatický filtr

9.4.3. Oblast kritérií, složená a výpočtová kritéria

9.4.4. Příklady kritérií

9.4.5. Rozšířený filtr

9.5. Třídění záznamů

9.6. Kopírování záznamů

9.7. Odstranění řádků v seznamu

9.8. Editace pomocí formuláře

9.9. Souhrny

9.10. Kontingenční tabulka

10. Výměna dat s jinými aplikacemi

11. Ochrana dokumentů

11.1. Ochrana na úrovni souborů

11.2. Ochrana na úrovni objektů

12. Práce se soubory

12.1. Založení nového souboru

12.2. Otevření a uložení souboru

13. Řízení výpočtu

14. Grafické objekty

15. Chybové hodnoty

16. Další nástroje

16.1. Rozšíření možností pomocí doplňků (Add-Ins)

16.2. Řešení implicitních rovnic

16.3. Scénáře

16.4. Závislosti

17. Programování v MS Excel

17.1. Makro

17.1.1. Záznam makra

17.1.2. Programování makra

17.1.3. Spouštění makra pomocí tlačítka nebo grafického objektu

18. Funkce

18.1. Matematické a trigonometrické

18.2. Datum a čas

18.3. Informační funkce

18.4. Statistické funkce

18.5. Vyhledávací funkce

18.6. Databázové funkce

18.7. Textové funkce

18.8. Logické funkce

19. Visual Basic

19.1. Používání Visual Basicu

19.2. Způsob programování

19.3. Deklarace proměnných

19.4. Procedury a funkce

19.5. Panel nástrojů Visual Basic

19.6. Objekty

19.7. Příkazy, funkce, metody a vlastnosti

19.8. Dialogové boxy

19.9. Formát objektů dialogu

20. Literatura


Poznámka