Poznámky

  1. Převod textu do formátu HTML byl proveden na začátku roku 1999. Při studiu textu je třeba si uvědomit, že od vydání publikace do jejího převodu do formátu HTML uplynula sice nedlouhá doba, ale přesto došlo k řadě změn v programu MS-Excel.
  2. Na převodu textu do formátu HTML se podíleli studenti oboru 23-70-7, v předmětu Základy informatiky (vyučující: Ing. Radim Farana, CSc.), jmenovitě:

Návrat k obsahu