Obsah

1. Úvod do problematiky
2. Základní pojmy databázového systému
3. Datová analýza
4. Událostmi řízená objektová databáze 5. Literatura

Poznámky