Výstavba projektového souboru
Sekce [FILES]
Sekce [OPTIONS]
Specifikace tvořících příznaků [BUILDTAGS]
Specifikace alternativních kontextových řetězců [ALIAS]
Mapování kontextových senzitivních témat [MAP]
Vkládání bitových map [BITMAPS]
Vlastní objekty [CONFIG]
Definice atributů okna [WINDOWS]
Vytvoření souboru .HLP