1. Úvod

Nápovědné systémy patří mezi standardní aplikace operačního systému MS-Windows. Jsou to vlastně speciální soubory obsluhované standardním programem WINHELP.EXE. Obsahují nápovědný text ke konkrétnímu programu, rozdělený na jednotlivá témata. Přitom umožňují rychle přecházet na příbuzná témata, zobrazovat různé doplňkové informace a vysvětlivky pojmů v pomocném okénku (vyskakovací okénko) apod. Na obr. 1. je zobrazen ukázkový nápovědný text ve standardním okně Windows. Současně je upozorněno na jeho významné prvky.

Jak vidíme na obr. 1, nápovědný systém nabízí řadu možností pro snazší orientaci v nápovědném textu. Cílem této příručky je poskytnout uživatelům informace potřebné pro tvorbu dobrých nápovědných souborů, použitelných v libovolné aplikaci pod MS-Windows. Na závěr pak ukážeme získané poznatky na konkrétním příkladu nápovědného systému a jeho připojení do aplikace vytvořené v prostředí databázového systému MS-Access, který podporuje "senzitivitu" nápovědného textu. To znamená, že při vyvolání nápovědného souboru je zobrazeno téma, které se přímo váže k té části (prvku, objektu) systému, která byla při vyvolání aktivní. Tato vlastnost je také někdy nazývána "kontextovost" nápovědného systému.

Protože rozližení mezi pojmy nápovědný systém a nápovědný soubor je pro uživatele obvykle poněkud matoucí, budeme dále pracovat pouze s pojmem nápovědný soubor, a to i při popisu funkcí, které jsou umožněny obslužným programem WINHELP.EXE a nejsou tedy vázány na vlastní soubor.

1.1. Grafické rozlišení textu

V textu příručky budeme používat následující grafické rozlišení textu :
tučný text hlavní pojmy, položky menu, názvy obslužných tlačítek,
skloněný text neviditelný text, který je ve skutečném souboru označen jako skrytý text (hidden text), v seznamu makropříkazů pak ukázky jejich použití,
dvojitě podtržený text skokové texty,
podtržený text definiční texty.