Tvorba grafických objektů
Vytvoření grafických referencí
Použití hypergrafiky
Tvorba tlačítek v textu