1. Úvod
2. Základy SQL
2.1 Úvod do SQL (popis a vlastnosti)
2.2 Základní pojmy v SQL
2.3 Rozdělení příkazů SQL dle prováděné činnosti
2.3.1 Příkazy pro definici datových struktur (DDL)
2.3.2 Příkazy pro získávání dat
2.3.3 Příkazy pro manipulaci s daty (DML)
2.3.4Příkazy pro kontrolu přístupu dat (DCL)
2.3.5 Příkazy pro řízení transakcí
2.3.6 Příkazy pro specifikaci nastavení
2.3.7  Agregační dotazy ( funkce)
2.3.8 Predikáty
3. Literatura