1. Úvod

Tato příručka popisuje základní prvky dotazovacího jazyka SQL (Structured Query Language), který je základním stavebním kamenem pro tvorbu databázových aplikací v architektuře klient-server. Tím příručka doplňuje učební texty katedry ATŘ věnované této problematice. Z produktů dostupných na katedře ATŘ se jazyk využívá především při tvorbě aplikací v prostředí systému PowerBuilder, který může komunikovat s řadou různých databázových strojů, zejména se využívá SQL Anywhere, Sybase SQL server, Microsoft SQL Server, Microsoft Access.

Na katedře ATŘ již máme řadu zkušeností s vývojem databázových úloh v prostředí počítačů třídy PC, včetně jejich síťové spolupráce. Naše zkušenosti jednoznačně ukazují na výhody nasazování systémů v architektuře klient-server. Oddělení dat od jejich obsluhy přináší zejména nezávislost jednotlivých obslužných aplikací, která je stále důležitější. Integrace dat na výkonném databázovém serveru pak umožňuje snadno zpracovávat sumární výstupy apod.

Příručka je zpracována jako interní učební text pro studenty zabývající se vývojem databázových aplikací v předmětech Databáze a Databázové systémy, vyučovaných na katedře ATŘ VŠB-TU Ostrava. Při její tvorbě se tedy vycházelo z předpokladu, že čtenář je již obeznámen se základními pojmy relačního databázového systému, jako je relace (tabulka), položka (sloupec tabulky, též atribut apod.), záznam (řádek tabulky), vazba mezi tabulkami apod.

Tato učebnice byla převedena do formátu HTML v rámci řešení grantového projektu FR VŠ ČR G1/0368/2001: "Tvorba webově orientovaného informačního systému pro podporu studia"

Na převodu této učebnice do formátu HTML se podíleli:

Lukáš Sadovský - kapitoly 2. - 2.3.1.3
Michal Menc - kapitoly  2.3.1.4 - 2.3.3.3
Jan Barbořík - kapitoly 2.3.4 - 3
Adam Štalmach - závěrečná úprava a kompletace