Veškeré informace, které obsahuje tato HTML stránka, jsou čerpány ze skripta - Programová podpora simulace dynamických systémů (sbírka řešených příkladů), který byl vytvořen na katedře ATŘ - 352. Pokud si chcete nahrát demonstrační verzi programu SIPRO klikněte zde - SIPRO (319 Kb). Program již byl opraven a pracuje také na počítačích nad 200 MHz, starší verze hlásila chybu 200 - dělení nulou.