Tvorba html dokumentů


Úvod

Obsah

Autor

Použitá literatura

 

 

 

 

 

 

Úvod

Motto: “Kdo není na Internetu, jako by nebyl.”

 Tento učební text byl vytvořen na katedře ATŘ VŠB-TU Ostrava na základě zkušeností z budování informačního systému katedry v síti Internet a Intranet.

V poslední době se takové informační systémy velmi rychle rozvíjejí. Využívají přitom řady výhod, které jim plynou z tvorby dokumentů ve formátu HTML. Tvorba dokumentů splňujících principy hypertextových aplikací je relativně jednoduchá a zvládnutí základních principů a postupů je dostupné i běžným uživatelům bez speciálních znalostí.

V učebním textu jsou vysvětleny základní pojmy a podrobně rozebrány hlavní možnosti formátu HTML. Na závěr je pak uvedeno také několik konkrétních ukázek dokumentů, včetně ukázky programového souboru informací o vědecké konferenci, využívající zobrazení několika dokumentů současně, přeskoků mezi dokumenty apod.

Stavba učebního textu byla podřízena co největší jednoduchosti popisů, aby mohla posloužit nejen jako pomůcka ve specializovaných předmětech, jako Počítačové systémy a sítě, ale také pro samostatnou práci tvůrců HTML dokumentů, zejména při jejich prvních krocích v této oblasti.

Zpět

Obsah 

1. Úvod

2. Co je co

2.1 WWW

2.2 Klienti pro WWW

2.3 HTML a dokumenty

2.4 Značky

3. Základní prvky HTML

3.1 Kostra dokumentu

3.2 Formátování dokumentu

3.3 Písmo

3.4 Speciální znaky a kódy

4. Strukturování dokumentu

4.1 Nadpisy

4.2 Seznamy

4.3 Komentář

4.4 Odkazy

5. WWW a obrázky

6. Nové trendy

6.1 Pokročilejší metody formátování

6.2 Pozadí stránky

6.3 Zpět k záhlaví

7. HTML pro náročné

7.1 Tabulka

7.2 Obrázkové mapy

7.3 Mail

7.4 Formuláře

7.5 Rámce

8. Použitá literatura

9. Příloha

9.1 Ukázka HTML dokumentu s jednoduchými komentáři

9.2 Ukázka HTML dokumentu s rámci

9.2.1 Soubor mpeswel.htm

9.2.2 Soubor chairmen.htm

9.2.3 Soubor mpes.htm

10. Rejstřík

Zpět

 Autor

Copyright a 1996 Radim Kačmář, Ing. Radim Farana, CSc.

Lektoroval: Dr. RNDr. Lubomír Smutný

Tvorba HTML dokumentu

Názvy programových produktů a firem mohou být ochrannými známkami

nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zpět

Použitá literatura

[1] Malík, R.: Aplikace počítačových sítí. Ostrava, KAKI 1995

[2] Satrapa, P.: World Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. Praha, Neo kortex s.r.o.,1996.

[3] Bernes-Lee, T. - Connolly, D.: Hypertext Markup Language - 2.0. RFC1866, 1995.

ftp://ftp.vse.cz/pub/docs/rfc/rfc1866.txt.

[4] Bos, B - Ragget, D. - Lie, H. W.: HTML3 and Style Sheets.

W3C Working Draft, 1995

http://www.w3.org/pub/www/tr/wd-style-951122.html.

[5] Farana, R.: Domovská stránka http://www.vsb.cz/~far10.

[6] Farana, R.: Stránka mezinárodní vědecké konference MPES 97. http://www.vsb.cz/~far10/mpeswel.htm

[7] Farana, R.: Simulation of Dynamical Systems with Program SIPRO and its Education Support by Hypertext. In: Proceedings “7th International DAAAM Symposium”. Red. B. Katalinic. Vienna (Austria) DAAAM 1996, s. 117 - 118.

[8] Farana, R. - Smutný, L. - Kačmář, D.: Poznatky z tvorby informačních systémů využívajících síť Internet a Intranet . In.: Sborník XIX. Semináře ASŘ ”Počítače v měření, diagnostice a řízení. Ostrava, VŠB-TU
/KAKI/DAAAM/IMEKO 1996, s. 29/1-7.

Zpět