POPIS OVLÁDÁNÍ:

Sbírka sestává z příkladů pro předměty ZÁKLADY INFORMATIKY a APLIKOVANÁ INFORMATIKA a rozboru daného problému.

V levé části tohoto okna jsou kapitoly rozděleny podle příslušnosti k jednotlivým předmětům. Každá kapitola sestává z podkapitol, tj. jednotlivých částí, které dále obsahují ukázku příkladu a teoretický rozbor daného problému.

Pro příklady je napsán popis ovládání formou komentáře, to znamená že je potřeba na něj ukázat myší, aby byl viditelný. Hodnoty, které bude uživatel zadávat, budou mít barvu podkladu světle modrou a výsledek bude podbarven světle zelenou barvou. Také příklady obsahují odkaz na teoretický rozbor, a to proto, aby uživatel nebyl nucen se vracet zpět do sbírky.

Pozn. Při načítání příkladů z webu na počítačové učebně se může stát, že bude uživatel vyzván k zadání síťového hesla. Postačí tuto žádost stornovat a soubor bude načten.

Sbírka příkladů byla vytvořena:

Doplňky a rozšíření:

říjen 2003: U kódu VIN byl doplněn příklad pro použití u automobilu české výroby
leden 2004: Byly doplněny postupy zabezpečení čísla účtu a IBAN (International Bank Account Number)