Právě vyšlo skriptum:
FARANA, R. Kapitoly ze základů informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 108 s. ISBN 80-248-0265-1.
a bude záhy k dispozici v prodejně skript VŠB-TU Ostrava