Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

FAKULTA STROJNÍ

Katedra automatizační techniky a řízení

ul. 17. listopadu 15

708 33 OSTRAVA - PORUBA

Výukový modul

Školní rok 2006/2007

Pro případné připomínky či informace kontaktujte prosím paní Doc. Ing. Miluši Vítečkovou, CSc.

Copyright © VŠB - TU Ostrava 2006