VŠB - Technická univerzita Ostrava
FAKULTA STROJNÍ
Katedra automatizační techniky a řízeníAplikace počítačů v řízení


Tvorba nápovědných systémůRadim Farana


Vladimír Satek
Ostrava - 1995Copyright © Ing. Radim Farana, CSc., Vladimír Satek

Lektoroval: Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.

Aplikace počítačů v řízení. Tvorba nápovědných souborů

Názvy programových produktů a firem mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN  80-02-01037-X

Tato učebnice byla převedena do formátu HTML v rámci řešení grantového projektu FR VŠ ČR G1/0368/2001: "Tvorba webově orientovaného informačního systému pro podporu studia"

Na převodu této učebnice do formátu HTML se podíleli:

Kapitoly 2 - 7 - Luděk Kolarčík, Roman Martínek
Kapitola 8 : Ondřej Čapek
Kapitola 9 :  Martin Halata
Kompletace a závěrečné úpravy : Adam Štalmach