VYUKA.GIF


Zkratka HTML znamená Hypertext Markup Language. Jedná se o jazyk pro tvorbu dokumentů, který definuje vzhled textu (velikost nadpisů, použité fonty písma, okraje, ...). Jazyk HTML byl speciálně vyvinut (a stále se vyvíjí) za účelem publikování dokumentů na World Wide Webu.
Jak je již z názvu patrné, původně byl jazyk HTML vytvořen pro zobrazování textové dokumentace. Avšak během relativně krátké doby byla jeho původní funkce doplněna o další multimediální prvky (grafika, animace, hudba). Tím se znásobila jeho hodnota, coby média pro přenos informace. Dnes již patrně nikoho, kdo je obeznámen se službami Internetu nepřekvapí, že prakticky ihned je možné získat snímky z meteorologické stanice, uchvacující obrázky ze všech koutů naší planety, či vyslechnout skladby hudebních skupin a interpretů všech žánrů.
Naším cílem je seznámit Vás v několika tématicky odlišených lekcích s jazykem HTML (s jeho verzí 3.2) do té míry, abyste se dokázali orientovat ve zdrojových souborech HTML jazyka napsaných někým jiným, a abyste dokázali vytvořit vlastní kvalitní WWW stránky.
Zmíněné lekce obsahují množství příkladů.


Při vývoji výuky jazyka HTML byly použity různé zdroje z Internetu a publikace těchto vydavatelství:
Logo UNISu  Logo Chipu  Cpress