Vizualizace technologických procesů a řízení na platformě PC

Seznámení s produktem FactoryLink 7.0 firmy USData, který slouží k procesní vizualizaci v průmyslové automatizaci


Autor: Petr Foltýnek