VŠB - Technická univerzita

FAKULTA STROJNÍ

Katedra automatizační techniky a řízení

ul. 17. listopadu 15,

708 33 OSTRAVA - PORUBA

 

 

Integrované programové prostředky

Aplikace tabulkového procesoru MS-Excel

 

 

Josef Šatánek

Radim Farana

 

Ostrava 1996